Czterdzieści cztery

Koncert z okazji 75. rocznicy powstania warszawskiego, Aula Gmachu Audytoryjnego UW, 8 października 2019.