IV Międzynarodowe Spotkania Bardów „Herbata u Bułata”

Ruiny Zamku Krzyżackiego, Toruń, 13 czerwca 2019.

Pałac Anny Wazówny, Brodnica, 14 czerwca 2019.